Mediameteli Osk tietosuoja­käytännöt

EU:n GDPR-uudistuksen myötä kaikkia yrityksiä on velvoitettu esittämään tietosuojakäytännöt selkeästi ja läpinäkyvästi. Alta löydät selosteen Mediametelin tietosuojakäytännöistä. Mikäli sinulla on käytännöistämme kysyttävää, olethan meihin yhteydessä sähköpostitse info@mediameteli.fi.

1. Rekisterinpitäjä

Mediameteli Osk, Y-tunnus: 2992858-2

2. Rekisterin nimi

Mediameteli Osk:n asiakastietorekisteri

3. Asiakastietojen kerääminen ja tietojen keräämisen tarkoitus

Keräämme asiakkaan itse toimittamat, lomakkeen tai yhteydenpidon myötä saadut tiedot. 

Käytämme henkilö- ja yritystietoja vain yrityksen sisäisesti yhteistyöhön liittyvään yhteydenpitoon, laskutukseen ja tiedottamiseen. Pyydämme asiakkaalta erikseen luvan, mikäli haluamme käyttää tietoja omassa markkinoinnissamme.

4. Rekisterin sisältö

Asiakastietorekisterimme voi sisältää seuraavanlaista tietoa asiakkaistamme: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, y-tunnus, laskutustiedot sekä asiakassuhteeseen liittyvät asiakassuunnitelmat.

5. Asiakastietojen säilytys

Säilytämme asiakastietoja teknisesti suojatuilla palvelimilla. Tietoja säilytetään niin kauan kuin se on asiakassuhteen kannalta tärkeää.

6. Tietojen luovuttaminen ja niiden siirtäminen EU/ETA:n ulkopuolelle

Luovutamme asiakastietoja ainoastaan viranomaistoimien niin edellyttäessä tai asiakkaalta erikseen pyydetyn luvan kanssa. 

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Asiakkaiden oikeudet

Asiakkaillamme on oikeus tutustua heiltä kerättyihin henkilötietoihin, oikaista tai pyytää niiden poistamista sekä kieltää tietojen käsittely. 

Pyyntö kerättyjen henkilötietojen tarkasteluun on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen info@mediameteli.fi. Pyynnön esittäjän on voitava todistaa henkilöllisyytensä, mikäli rekisterinpitäjä niin vaatii.

8. Mitä ovat evästeet?

Evästeet ovat tekstitiedostoja tietokoneellasi, jotka keräävät lokitietoja internetistä ja tietoa vierailijan käyttäytymisestä. Vieraillessasi sivuillamme, saatamme kerätä automaattisesti tietoa evästeiden tai vastaavan teknologian kautta.

9. Miten käytämme evästeitä?

Käytämme evästeitä oppiaksemme, miten vierailijat käyttävät sivujamme.

10. Evästeiden hallinta

Vierailija voi itse määrittää selaimensa asetuksista, ovatko evästeet sallittuja.

11. Muiden sivujen tietosuojakäytännöt

Sivuiltamme löytyy upotuksia sekä linkkejä muille sivuille. Tietosuojakäytäntömme koskevat vain Mediametelin sivuja, eivätkä sivustoja, joille linkit johtavat, tai upotuksia, joita muut sivustot tarjoavat.

12. Muutokset tietosuojakäytäntöihimme

Mediameteli Osk varmistaa tietosuojakäytäntöjen olevan ajan tasalla säännöllisesti ja lisää tarvittavat muutokset tälle sivulle. Tietosuojakäytännöt ovat viimeksi päivitetty 7.10.2019.

13. Yhteyshenkilö asiakastietorekisteriä koskevissa asioissa

Katarina Karppinen, info@mediameteli.fi